DEN HAAG - Ouderen krijgen te veel slaapmiddelen voorgeschreven. Een kwart van de 65-plussers krijgt een te hoge dosering, zo blijkt uit een onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) naar gegevens over het eerste kwartaal van dit jaar van ongeveer 1500 apotheken.

Ouderen zijn extra gevoelig voor bijwerkingen van benzodiazepines, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen formeel heten.

Een te hoge dosering kan leiden tot verwardheid, sufheid en daardoor tot verkeersongelukken en valpartijen. Het is daarom verstandig om hen kortwerkende middelen in een lage dosering voor te schrijven. Voor 65-plussers geldt daarom een zogenoemde geriatrische dosering. Zij krijgen ongeveer de helft van een normale dosering. Uit het onderzoek van de SFK blijkt dat artsen zich daar echter lang niet altijd aan houden. In individuele gevallen kan dat overigens heel terecht zijn.