LELYSTAD - Botulisme heeft de laatste drie weken het leven gekost aan bijna 1500 vogels in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Volgens boswachter Hans Breeveld van Staatsbosbeheer is de situatie echter nog controleerbaar, zei hij dinsdag. "We hebben tot nu toe geen problemen met botulisme."

Dat komt vreemd genoeg door de extreme hitte van de afgelopen tijd. De botulismebacterie maakt bij warm weer een gif aan, waardoor watervogels en vissen verlamd raken en vervolgens doodgaan. Via de kadavers wordt het vergif verder verspreid in het water. Door de hittegolf droogden delen van de Oostvaardersplassen in korte tijd op. De kadavers kwamen daardoor op het droge terecht, waardoor botulisme veel minder kans kreeg om zich te verspreiden.

"Dit is geen topjaar", aldus Breeveld. Er zijn zomers geweest dat de Oostvaardersplassen werd geplaagd met 35.000 door botulisme gedode vogels. Het moerasachtige natuurgebied is gevoelig voor botulisme. Het water is ondiep en warmt daardoor makkelijk op.

Nu het waterpeil door regenval weer is gestegen en de temperatuur nog boven de 20 graden Celsius is, neemt het risico toe dat botulisme alsnog toeslaat. Staatsbosbeheer inspecteert de Oostvaardersplassen dagelijks met een ploegje mensen op dode vogels, die uit het water worden gehaald.