AMSTERDAM - De oerbacterie is van groot belang voor de stikstofcyclus. Dat meldt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) dinsdag na onderzoek. Aangenomen werd dat bij de kringloop van stikstof de 'gewone' bacterie actief was.

Het Nioz spreekt van een opmerkelijk resultaat. Van de atmosfeer bestaat 78 procent uit stikstof, een noodzakelijke stof voor alle vormen van leven op aarde.

Door de resultaten van het onderzoek moeten volgens het Nioz de huidige leerboeken worden aangepast, omdat daarin de 'gewone' bacterie nog de belangrijkste rol krijgt toebedeeld.

Cel

Oerbacteriën behoren tot de vroegste levensvormen op aarde. Ze bestaan al ongeveer 3,4 miljard jaar. Bacteriën bestaan uit een eenvoudige cel, zonder celkern en twee membranen. Kenmerkend voor de oerbacteriën is dat het buitenste membraan nog niet uit bepaalde suikerverbindingen bestaat, zoals bij latere bacteriën wel het geval is.

Aan het onderzoek werkte personeel van de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek mee.