AMSTERDAM - De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) waarschuwt voor het verwerken van wilde planten, zoals Jacobskruid, in het voedsel. Pyrrolizidine alkaloïden (PA), een mogelijk bestanddeel, komen voor in drie procent van in Nederland groeiende planten en zijn zeer giftig. PA's kunnen leverschade en kanker veroorzaken.

Jacobskruiskruid zou in Nederland vaker voorkomen dan voorheen. In het buitenland zijn PA's aangetroffen in melk en graan. In Nederland zijn de stoffen in ten minste één geval in honing gevonden.

De directeur van het bureau Risicobeoordeling van de VWA heeft het ministerie om 180 duizend euro om te onderzoeken in hoeverre deze stoffen voorkomen in honing, melk, melkproducten en diervoeders. Met de resultaten van dit onderzoek kan VWA aangeven of en hoe groot de risico's zijn.