ATLANTA - De kans op een nieuwe wereldwijde griepepidemie als gevolg van een mutatie van een variant van de vogelgriep is kleiner dan eerder werd gedacht. Deze conclusie trekt het Amerikaanse centrum voor de handhaving en preventie van ziektes (CDC) op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om een mutatie van de H5N1-variant van de vogelgriep, die voor vogels dodelijk is. Onderzoekers hebben dit virus in proefdieren proberen te versmelten met een redelijk onschuldig mensengriepvirus. Dat zou een voor mensen dodelijke variant kunnen opleveren. Versmelting blijkt zich op deze manier echter moeilijk voor te doen.

De wetenschappers benadrukken wel dat de dreiging van een wereldwijde pandemie hiermee niet weg is. De vogelgriep kan namelijk ook op andere manieren muteren tot een variant die dodelijk is voor mensen, bijvoorbeeld door een spontane mutatie van H5N1. De genetische kenmerken van het virus veranderen namelijk constant.

Bovendien denken onderzoekers dat de grote epidemieën van 1957 en 1968 toch het gevolg waren van een vermenging van een menselijk griepvirus met de vogelgriep. Bij de enorme griepepidemie van 1918, die wereldwijd miljoenen slachtoffers maakte, gaan wetenschappers er vanuit dat een spontane mutatie van de vogelgriep de oorzaak was.

Azië

Het H5N1-virus woedt de laatste jaren vooral rond in delen van Azië. Naast vogels zijn daar ook tientallen mensen aan de ziekte bezweken. Zij liepen het virus echter op door contact met besmette vogels. Pas als het virus verandert in een vorm waarin mensen elkaar kunnen besmetten, bestaat het gevaar van een pandemie.

Bij de recente besmetting van de vogelgriep in de Gelderse Vallei is overigens geen sprake van de agressieve H5N1-variant. Het gaat hier om een veel mildere H7-soort.