TERSCHELLING - Vogels kozen de afgelopen jaren steeds vaker voor Terschelling om hun eieren uit te broeden, dankzij het volledig afsluiten van het oostelijk deel van het eiland, de Boschplaat. Vooral de grote stern is weer helemaal terug van weggeweest, meldt Staatsbosbeheer woensdag.

Sinds enkele jaren is de Boschplaat tijdens het broedseizoen niet meer toegankelijk. De weinige wandelaars in het gebied waren kennelijk al te veel, aldus Staatsbosbeheer.

Sinds de afsluiting is het aantal broedvogels spectaculair gestegen. Waren er eerder hooguit enkele paren grote sterns, dit jaar zijn het er bijna drieduizend. Ook de dwergstern, die zich al tientallen jaren niet meer had laten zien, broedt weer op Terschelling. Van de voorheen zeldzame noordse stern zijn er nu zo'n 150 paren. Ook andere soorten weten de Boschplaat te vinden.