LONDEN - Migranten uit het tegenwoordige Duitsland, Nederland en Denemarken die vanaf de vijfde eeuw Engeland binnendrongen voerden een soort apartheidspolitiek en verdrongen zo de oorspronkelijk bevolking. Dat verklaart waarom Engelsen vandaag de dag een onevenredig hoog percentage Germaanse genen hebben, meldden wetenschappers woensdag.

Volgens de onderzoekers van het University College London (UCL) kwamen de Angelsaksische migranten met relatief kleine aantallen het land binnen. Ze gebruikten hun economische voordeel en militaire kracht om zich in veel rapper tempo voort te planten dan de autochtone bevolking. Binnen een paar honderd jaar waren de nieuwe bewoners daardoor veruit in de meerderheid.

Inheemse genen

De Germaanse indringers voorkwamen ook dat de inheemse genen in de Angelsaksische populatie doordrongen door gemengde huwelijken te verbieden in een soort systeem van apartheid, aldus de onderzoekers. Genetisch onderzoek heeft eerder al aangetoond dat er veel Germaanse voorouders in de mannelijke lijn zijn in het moderne Engeland.

Om te begrijpen wat er in het verleden is gebeurd, gebruikten de Britse wetenschappers computersimulaties. Zij gingen de mogelijke veranderingen in de genenpoel na door de komst van de de relatief kleine aantallen migranten. Schattingen gaan uit van 10.000 tot 200.000 Angelsaksen op circa twee miljoen inheemsen.

Uit de simulaties bleek dat onder bepaalde omstandigheden al na vijf tot tien generaties ruim de helft van de Engelse bevolking Germaanse genen bezat. Dat bleek het geval bij de aanname dat er weinig huwelijken tussen de inheemsen en de nieuwkomers waren.

Wetten

De onderzoekers maakten gebruik van historische aanwijzingen om hun theorie te ondersteunen. Uit wetten van koning Ine, een Germaanse heerser die aan het eind van de zevende eeuw regeerde over een deel van Engeland, bleek al dat Angelsaksen belangrijker waren dan de inheemsen. De Angelsaksen zouden erin zijn geslaagd om de oorspronkelijke inwoners een soort apartheidsregime op te leggen, waarbij de Angelsaksen sociaal en economisch veel beter af waren.