LONDEN - Misschien wel tweemaal zoveel kinderen lijden aan autisme of soortgelijke stoornissen dan wordt aangenomen, zeggen Britse onderzoekers. Zij vermoeden dat iets meer dan 1 procent van alle kinderen in hun land gebukt gaan onder stoornissen die de communicatie met anderen hinderen of onmogelijk maken.

Dergelijke stoornissen komen driemaal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes, meldde de krant The Independent vrijdag.

De artsen uit twee Londense ziekenhuizen die het onderzoek hebben uitgevoerd, publiceren hun bevindingen in het vakblad The Lancet. Zij zeggen dat niet duidelijk is of het hogere aantal komt doordat de stoornissen nu vaker voorkomen dan vroeger of door verhoogde oplettendheid en betere diagnosemethoden.

Speciale aandacht

Bij hun onderzoek keken de artsen naar bijna 57.000 kinderen in twaalf Londense wijken. Van de negen- en tienjarigen vertoonde 1,16 procent autisme of een aanverwante stoornis. Bij het merendeel van deze kinderen was tot dan niet een duidelijke diagnose gesteld, maar velen kregen wel 'speciale aandacht' wegens storend gedrag.