ZWARTSLUIS - In nationaal park De Wieden in de Kop van Overijssel zijn door Natuurmonumenten bijzondere plantsoorten ontdekt. De vondst van onder meer plat blaasjeskruid en schorpioenmos lijkt te wijzen op een verbeterde kwaliteit van het water in het gebied.

"Met de opkomst van deze zeldzame planten is het herstel van trilveen weer mogelijk", zei beheerder Wessel Fokkema van Natuurmonumenten dinsdag. Trilveen, een drijvend pakket van vaak bijzondere planten, is de laatste jaren in Europa steeds minder te vinden.

Veen

Schoon water is een absolute vereiste voor de vorming van dit type veen. "Door de slechte waterkwaliteit stopte de vorming van trilveen. Nu is het water schoner, onder meer doordat er minder fosfaten in zijn aangetroffen", zegt Fokkema. Volgens hem komt dat doordat boeren in de omgeving minder gebruik van mest maken en er bij droogte minder water uit onder meer het IJsselmeer wordt binnengelaten.

De Wieden is deels ontstaan, doordat er tot omstreeks 1930 turf werd gewonnen. Het open water dat toen is ontstaan, verlandt langzaam en zal uiteindelijk bosgebied worden. Natuurmonumenten graaft gaten om het bijzondere laagveenmoeras in stand te houden.

De natuurbeheerders voeren de komende tijd intensief floraonderzoek uit om de stand van de natuur in De Wieden te meten. Mogelijk worden dan meer bijzondere soorten ontdekt. "We beheren een gebied van ruim 5000 hectare, dus wie weet wat er nog te vinden is."