AMSTERDAM - De kans dat in Nederland een kind op een werkdag wordt geboren is ongeveer drie procent groter dan op een zaterdag of zondag. De kans op een weekendgeboorte is hiermee verder gedaald. Het aantal weekendgeboorten neemt af sinds vrouwen vanaf de jaren vijftig vaker in het ziekenhuis bevallen, meldt het CBS maandag.

In de jaren vijftig, toen de kans op een geboorte in het weekend nog ongeveer evenredig was aan die op andere dagen, beviel nog tachtig procent van de vrouwen thuis. Dat percentage is in de vijf decennia daarna gedaald tot ongeveer dertig procent. Het percentage geboorten op een dag in het weekeinde ligt nu op 12,1. Bij een evenredige verdeling van geboorten over de zeven dagen van de week zou dit aandeel 14,3 procent moeten bedragen.

In ziekenhuizen worden bevallingen zo veel mogelijk buiten het weekeinde worden gepland. Ook de toename van het aantal keizersneden, die goed te plannen zijn, draagt bij aan de daling van het percentage weekendbevallingen.