AMSTERDAM - Stamceltherapie verergert het ziektebeeld. Dat vertellen twee oud-patienten zaterdag in het tv-programma TweeVandaag.

Commerciële stamceltherapie is in Nederland, in tegenstelling tot Spanje, België en Groot-Brittanië, tot op heden niet verboden. Mensen met een dwarslaesie of multiple sclerose krijgen hierbij stamcellen ingespoten om hun spieren beter te kunnen gebruiken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een onderzoek gestart en waarschuwt sinds mei op haar website voor de therapie.

Dwarslaesiepatienten Bor Melansek uit Slovenië en Theo Bruijnzeel hadden na de behandeling functieverlies. "Ik ben er nu nog slechter aan toe dan voor de operatie", zegt Bruijnzeel in het programma. Malensek kon voor de operatie zijn handen nog gebruiken. Hij zegt na de operatie die functie permanent te zijn kwijtgeraakt. Voor de behandeling worden bedragen tot twintigduizend euro gerekend.

Tumoren

Moleculair celbioloog Bas Defize van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bevestigt dat de stamceltherapie schadelijke gevolgen kan hebben. "Als je een patiënt behandelt met levende cellen, die nog verder moeten delen, dan kunnen die cellen in het lichaam ontsporen. Het kunnen tumoren worden, maar ze kunnen ook naar verkeerde delen van het lichaam gaan. Je weet niet hoe de cellen reageren en als wetenschapper is dat een gruwel."

Gevaarlijke kwakzalverij

NRC Handelsblad schreef eind april dat vierhonderd ongeneeslijk zieke patiënten de afgelopen twee jaar zijn behandeld met niet erkende stamceltherapieën. Twee Nederlandse bedrijven, het Preventief Medisch Centrum in Rotterdam (PMC) en het in het Gelderse Leuvenheim gevestigde Cells4Health, beweerden dat door de stamcellen de toestand van zestig tot 85 procent van de patiënten is verbeterd. Een aantal specialisten sprak in de krant van 'gevaarlijke kwakzalverij', 'handel in hoop' en 'ongeoorloofd winstbejag'.

De twee bedrijven zijn benaderd door TweeVandaag, maar stelden voor het programma onaanvaardbare voorwaarden aan deelname.