ZEIST - Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt dat de Europese Unie per direct de vangst moet verbieden van blauwvintonijn in de Middellandse Zee. De soort staat hier aan de rand van de afgrond, net als in het noordoosten van de Atlantische Oceaan. Het WNF rept van "plundering" door overbevissing en illegale visserij om onder meer de borden te vullen van liefhebbers van sushi en sashimi.

De organisatie stelt in een woensdag verschenen rapport, dat wordt overhandigd aan EU-commissaris Joe Borg van Visserij, dat de tonijnvangsten in de Middellandse Zee in werkelijkheid veel groter zijn dan de afgesproken quota.Bovendien wordt veel extra vangst niet aangegeven en vindt er illegale visserij plaats.

Grootste overtreders zijn vloten uit de Europese Unie (met name Frankrijk), en daarnaast Libië en Turkije. Deze landen overschrijden op grote schaal hun quota en weigeren extra vangsten te rapporteren.

Van alle tonijnsoorten is de blauwvintonijn de meest gevraagde en duurste soort. Deze vis wordt veel geëxporteerd naar Japan, maar staat ook in Europa en de Verenigde Staten steeds vaker op het menu als sashimi of sushi.

Ecosysteem

Nederland importeerde in 2004 en 2005 in totaal 671 ton blauwvintonijn, gevangen in de Middellandse Zee. Blauwvintonijn vervult daar als roofvis een belangrijke rol in het ecosysteem. "In de race om de laatste tonijn keren steeds meer industriële vloten de traditionele visgronden de rug toe en gooien ze hun netten uit in de laatste natuurlijke broedplaatsen van tonijn in de oostelijke Middellandse Zee en de Libische wateren", aldus Gerhard van den Top, directeur Natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds.

De Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT) heeft voor de Middellandse Zee een jaarlijks vangstquotum vastgesteld van 32.000 ton. Maar in 2004 werd in werkelijkheid 44.948 ton binnengehaald, een overschrijding met 40 procent, aldus het rapport. In 2005 bedroeg de tonijnvangst in de Middellandse Zee zelfs 45.547 ton. Geschat wordt echter dat de werkelijke vangsten nog hoger liggen, boven de 50.000 ton.

Van den Top: "Van de 42 lidstaten van de ICCAT zijn er 25 lid van de EU. Daarom vragen wij aan Europees Commissaris Borg om een voorstel te doen aan de ICCAT voor onmiddellijke sluiting van de blauwvintonijnvisserij in de Middellandse Zee. Als niet snel wordt ingegrepen loopt Europa het risico getuige te zijn van de ondergang van deze vispopulatie en het verdwijnen van een eeuwenoude vorm van visserij."