DEN HAAG - Slechts twintig van de meer dan 2,5 miljoen kinderen die zijn gevaccineerd tegen bijvoorbeeld mazelen en kinkhoest ondervinden ernstige bijverschijnselen. Maar hun klachten zijn van voorbijgaande aard. De Gezondheidsraad concludeert dat in een studie die donderdag is gepresenteerd.

De bijverschijnselen kunnen stuipen, infecties of bewusteloosheid zijn. De Gezondheidsraad ziet geen aanleiding om het rijksvaccinatieprogramma te veranderen.

De laatste tijd is er steeds meer discussie onder jonge ouders over de vraag of ze hun kinderen moeten laten inenten. Er gaan verhalen dat kinderen zelfs zouden kunnen sterven aan de bijeffecten van vaccinaties. Volgens de Gezondheidsraad is hier geen sprake van.

Sterfte

De raad onderzocht 74 meldingen van eventuele bijwerkingen. Bij 62 van die meldingen ging het om stuipen, infecties of bewusteloosheid. Er waren twaalf meldingen van sterfte.

Bij 42 van de 62 meldingen van ziekte oordeelde de Gezondheidsraad na onderzoek dat verband tussen de vaccinatie en de klachten onwaarschijnlijk dan wel niet bestaand was. Bij vijftien meldingen was het verband mogelijk, bij vijf gevallen waarschijnlijk. In alle twintig gevallen herstelden de kinderen van de klachten.

Oordeel

Bij de meldingen van sterfte, was in zes van de twaalf gevallen geen verband met de vaccinatie. Bij vijf gevallen was het verband onwaarschijnlijk; in een geval ontbraken volgens de Gezondheidsraad voldoende gegevens om tot een goed oordeel te komen.