DEN HAAG - Vrouwen die jarenlang vaak nachtdienst draaien hebben een grotere kans op het krijgen van borstkanker. De Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering, schrijft dat in een rapport dat donderdag wordt aangeboden aan staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken.

Volgens de raad is verder onderzoek nodig, omdat niet duidelijk is of er een oorzakelijk verband is.

Onderzoek in de Verenigde Staten onder verpleegkundigen wees eerder ook al op een verband. De Gezondheidsraad noemt die studie echter onvolledig. Zo was niet duidelijk wat onder nachtwerk werd verstaan.

Uit de Amerikaanse studie blijkt dat verpleegsters na twintig of dertig jaar nachtdienst anderhalf keer zo vaak borstkanker krijgen in vergelijking met collega's die overdag werken.

Verstoring

De Gezondheidsraad geeft als mogelijke verklaring dat door de chronische verstoring van het dag- en nachtritme de aanmaak van het hormoon melatonine wordt beïnvloed. De verstoorde melatonineproductie zou te maken hebben met de aanwezigheid van borstkanker. Volgens de Gezondheidsraad is deze stelling niet bewezen.

De Gezondheidsraad vindt het niet nodig om vrouwen die veel nachtdiensten draaien extra te screenen op kanker.