WARFFUM - De onderzoekers die het verdwenen Waddeneiland Bosch boven water haalden zijn opnieuw op een eiland gestuit. Aan de hand van archiefmateriaal wisten de onderzoekers het eiland Moenken-Langenoe (Monniken-Langenoog) te traceren. Dit maakte historicus Hidde Feenstra dinsdag bekend.

Het gaat om een groot eiland dat moet hebben gelegen tussen de Lauwers en de Eems. Volgens Feenstra is het niet ondenkbaar dat het om de voorganger van het eiland Rottummeroog gaat dat deels is verplaatst en deels is weggespoeld. De onderzoekers vonden documenten uit de vijftiende eeuw waarop het eiland vermeld stond.

Kapelletje

Omdat er volgens de documenten ook een kapelletje heeft gestaan gaat het om een 'vrij groot' eiland, aldus Feenstra. Hij schat de grootte op ongeveer tien kilometer.

De vondst werd gedaan door de werkgroep Verdronken Geschiedenis bestaande uit historici, geografen en archeologen.