LEIDEN - Nederland stevent af op een nieuw jaarrecord voor het aantal gestrande bruinvissen, dolfijnen en andere zeezoogdieren. Tot nu toe zijn in 2006 al 240 dieren aangespoeld op de stranden.

"Als deze trend de rest van het jaar doorzet, komen we zeker boven de vierhonderd" stelde onderzoeker en coördinator strandingsnetwerk Nicole de Voogd van Naturalis dinsdag. In 2005, het laatste 'topjaar', spoelden 304 zeezoogdieren aan.

Het aantal strandingen heeft de afgelopen vijf jaar een vlucht genomen. Tot het midden van de jaren negentig spoelden jaarlijks tussen de veertig en vijftig dieren aan. Het zijn vooral meer bruinvissen die stranden op de Nederlandse kust. Het aantal andere zeezoogdieren als witsnuit- en witflankdolfijnen dat aanspoelt, is volgens De Voogd met jaarlijks twaalf tot vijftien dieren al jaren stabiel.

Registratie

Naturalis en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) willen het hoe en waarom van het toegenomen aantal strandingen achterhalen. Een goede registratie van de aangespoelde dieren is daarbij volgens de coördinator belangrijk. De strandingen geven een "indicatie" van wat er leeft en wat er gebeurt in de Noordzee. Zo spoelden hier tot de jaren zestig tuimelaars aan. De soort is inmiddels vertrokken naar elders en strandt hier dus niet meer.

De twee onderzoeksinstituten hebben voor een goede verzameling van de gegevens een speciale, uitgebreide website opgezet: www.walvisstrandingen.nl. Kustgemeenten en Nederlanders die vaak langs de kust vertoeven, kunnen hier aangespoelde dieren melden en zien wat te doen bij de vondst van een zeezoogdier op het strand.

Betrouwbaar

De twee instituten bieden op de site ook informatie over en overzichten van de (geregistreerde) strandingen sinds 1306. Al is die informatie pas compleet en betrouwbaar sinds de jaren zeventig, geeft De Voogd toe. In al die jaren zijn op de Nederlandse kust bijna 4000 zeezoogdieren aangespoeld. Driekwart bestond uit bruinvissen. Maar ook andere soorten als potvissen (61) en orka's (27) waren hier nog wel eens op de stranden te vinden.