AMSTERDAM - Staatsbosbeheer heeft maandagavond vier otters uitgezet in natuurgebied Rottige Meente in Zuidoost-Friesland. Het natuurgebied maakt deel uit van de zogenoemde 'natte as', een aantal natuurgebieden dat met elkaar in verbinding staat. In 2002 werden in aangrenzende natuurgebieden in Overijssel voor het eerst otters in het wild uitgezet.

De otters die vier jaar geleden zijn uitgezet in de Overijsselse Wieden en in de Weerribben verkeren volgens Staatsbosbeheer in prima conditie en planten zich 'op uitgebreide schaal' voort. Toch is de populatie in de Overijsselse natuurgebieden te klein om zichzelf in stand te houden. Daarom moeten ook in aangrenzende gebieden otters worden uitgezet.

In Overijssel en Friesland zijn de oorspronkelijke leefgebieden van de otter grotendeels hersteld. Dit is mogelijk gemaakt door maatregelen die de waterkwaliteit hebben verbeterd. Betere zuiveringsinstallaties en strengere regels voor het lozen van gifstoffen hebben daaraan bijgedragen. Staatsbosbeheer liet in februari weten dat in de Weeribben en de Wieden ongeveer vijftien otters leven.