BEEK - De vos moet worden ingezet om te voorkomen dat het aantal ganzen in delen van Nederland blijft toenemen. Met dat advies kwam SOVON Vogelonderzoek maandag bij de presentatie van een rapport over de overzomerende ganzen. De hulp van de vos en marterachtigen is nodig omdat het rapen en schudden van ganzeneieren er niet toe leidt dat de ganzenpopulatie kleiner wordt.

Tijdens de zomer verblijven steeds meer ganzen in Nederland en de hongerige vogels veroorzaken steeds meer schade aan gewassen op het land. Om die schade echt te verminderen moeten de gebieden minder aantrekkelijk worden voor de vogels. Het inzetten van vossen en marterachtigen kan daarbij helpen, denkt SOVON. In 2005 werden bijna 40.000 paar broedende ganzen geteld.

SOVON deed onderzoek in opdracht van de Vogelbescherming Nederland, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en verscheidene provincies.