AMSTERDAM - Kanker zal zich in de toekomst uitbreiden onder allochtone Nederlanders. Onderzoek van KWF Kankerbestrijding dat maandag is gepubliceerd laat zien dat het percentage allochtonen dat de komende 25 jaar een vorm van kanker krijgt, zal stijgen. Gemiddeld krijgen mensen van onder meer Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst veel minder vaak kanker dan autochtonen.

De Kankerbestrijding verwacht een toename van allochtonen onder mensen die kanker krijgen van 6 procent in 2030. Dat is vooral het gevolg van vergrijzing van de eerste generatie allochtonen. KWF: "Kanker is immers een ziekte die voornamelijk voorkomt bij oudere mensen." Voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voorspelt KWF hogere groeipercentages: 6 procent in 2005, 11 procent in 2015 en 20 procent in 2030.

Volgens de KWF-werkgroep 'Allochtonen & Kanker' gaan allochtonen ook minder vaak dood aan kanker dan autochtonen. "Het aandeel van kanker als doodsoorzaak ligt bij allochtonen gemiddeld de helft lager dan bij autochtonen van dezelfde leeftijd", aldus KWF. Onder meer het feit dat allochtonen minder roken en drinken dan autochtonen werkt daaraan mee. De 'westerse leefstijl' draagt volgens de kankerbestrijding bij aan het risico om een vorm van kanker te krijgen.

Communicatie

KWF Kankerbestrijding vindt dat de communicatie met allochtone patiënten extra aandacht behoeft. Vaak bestaat een taalbarrière tussen patiënt en behandelaar. Daarbij is het lastig familieleden van de patiënt als tolk te laten fungeren, omdat die rol vaak emotioneel te belastend is, aldus de onderzoekers.

Ook is kanker vaak moeilijk bespreekbaar voor allochtone patiënten en hun naasten. "De beperkte bespreekbaarheid van kanker werkt in de hand dat patiënten door hun tolkende familieleden niet voldoende worden geïnformeerd over de diagnose en vooruitzichten."

Hulpverleners zouden zich meer moeten inleven in de sociaal-culturele leefwereld van de patiënt om de communicatie te verbeteren, beveelt KWF aan. Meer (allochtone) intermediairs zouden moeten kunnen optreden als tolk of vertrouwenspersoon. KWF benadrukt voorts dat het van belang is dat via voorlichting duidelijk wordt gemaakt dat onderdelen van de niet-westerse leefstijl beschermen tegen kanker.