UTRECHT - De Nederlandse volksgezondheid kan per jaar 100 miljoen euro besparen door niet de dure cholesterolverlager Lipitor maar een even goed maar goedkoper alternatief voor te schrijven. Dat stelt huisarts Hans van der Linde deze week in het tijdschrift Medisch Contact.

Van der Linde becijfert dat Nederland elk jaar 150 miljoen euro uitgeeft aan het gepatenteerde Lipitor. Volgens de huisarts uit Capelle aan den IJssel zijn er geen sterke argumenten om geen simvastatine maar Lipitor te verstrekken. Hij bestrijdt dat die argumenten kunnen worden ontleend aan de "nog schaarse effectiviteitsstudies" van het dure middel.

Volgens Van der Linde maakt de farmaceutische industrie gebruik van medische opinieleiders om haar producten nadrukkelijk aan te prijzen. Onder invloed van die opinieleiders schrijven artsen onnodig dure geneesmiddelen, die niet per definitie de beste zijn, aldus de huisarts.

Van der Linde meent dat artsen de vrijheid om het geneesmiddel van hun keuze voor te schrijven zullen verliezen als zorgverzekeraars er op kunnen wijzen dat op die manier miljoenen worden verspild.