DEN HAAG - Alle vrouwen van vijftien tot dertig jaar in de vier grote steden moeten getest worden op de geslachtsziekte chlamydia trachomatis. Volgens de Gezondheidsraad komt de ziekte zo vaak voor in de grote steden dat het de moeite waard is om daar een proefbevolkingsonderzoek te starten.

Uit eerder onderzoek bleek dat de ziekte op het platteland bij gemiddeld 0,6 procent en in grote steden bij 3,2 procent van de bevolking voorkwam. Het ging in de steden om 4,3 procent van de vrouwen tussen de vijftien en twintig en 4,1 procent van de mannen van 25 tot 30 jaar. Van de Surinaamse en Antillaanse vrouwen was 12 procent geïnfecteerd.

Chlamydia trachomatis is een geslachtsziekte die bij vrouwen uiteindelijk kan leiden tot onvruchtbaarheid, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of chronische buikpijn. Voor mannen zijn de medische gevolgen minder ernstig. Naar schatting raken jaarlijks 35.000 vrouwen en 25.000 mannen geïnfecteerd, maar is 70 procent van de vrouwen en 25 tot 50 procent van de mannen zich niet bewust van een infectie.

Onvruchtbaarheid

Op basis van schattingen leidt de ziekte jaarlijks tot 5000 gevallen van baarmoederontstekingen, twee- tot driehonderd buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en duizend gevallen van verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid.