AMSTERDAM - De kwetsbaarheid van Nederland bij overstromingen en wateroverlast neemt toe en de diversiteit van de stedelijke centra neemt af. Dat blijkt dinsdag uit een studie van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (NMP).

In de 'Monitor Nota Ruimte' maken deze bureaus een inventarisatie van de doelstellingen die de overheid zichzelf heeft gesteld in de Nota Ruimte.

Twee ontwikkelingen druisen in tegen de doelstellingen van de Nota Ruimte, stellen de onderzoekers. Zo is bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden te weinig rekening gehouden met de natuur. De hoeveelheid groen in en om steden neemt daardoor af.

Overstroming

De tweede zorgelijke ontwikkeling die de onderzoekers waarnemen, is de toegenomen kwetsbaarheid voor wateroverlast. Die wordt deels veroorzaakt door een stijging van de huizenprijzen, waardoor een overstroming meer geld kost. Daarnaast is in woongebieden te weinig ruimte gereserveerd om water te kunnen bergen. De kans op wateroverlast neemt daardoor toe.

Het onderzoek is geen bestuurlijke evaluatie, zeggen de opstellers. Het doel van het rapport is het geven van een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.

De Nota Ruimte werd in 2004 gepresenteerd. Daarin is door de overheid vastgelegd wat de doelstellingen zijn op het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke ordening.