EDE - Een behandeling met het hormoon melatonine, dat de biologische klok beïnvloedt, is zeer effectief in de strijd tegen slaapstoornissen. Tot deze conclusie komt de psycholoog Kristiaan van der Heijden in zijn proefschrift, waarop hij woensdag aan de Universiteit van Maastricht hoopt te promoveren. Van der Heijden onderzocht 87 kinderen met ADHD en problemen om in slaap te komen op de afdeling neurologie van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Kinderen met ADHD zijn hyperactief en onrustig. Zij vallen vaak pas laat in slaap, waardoor hun problemen nog ernstiger worden. Van der Heijden toonde aan dat kinderen met ADHD een te laat afgestelde biologische klok hebben. Met melatonine bleken de kinderen eerder in te slapen.

Van der Heijden heeft niet kunnen aantonen dat een verbetering van de slaap een heilzaam effect op kinderen met ADHD heeft. Waarschijnlijk was de behandeling (vier weken) daarvoor te kort.

Gelderse Vallei

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt als enige hospitaal in Nederland over een speciale polikliniek waar stoornissen van de biologische klok kunnen worden onderzocht en behandeld. Neuroloog Marcel Smits van het ziekenhuis maakt een kanttekening bij de resultaten van het onderzoek. De praktijk heeft volgens hem geleerd dat nogal wat artsen patiënten melatonine voorschrijven zonder dat ze tevoren hebben onderzocht hoeveel die zelf van het hormoon aanmaken. Dat leidt in de praktijk tot grote problemen, vooral als de behandeling niet het gewenste effect heeft.