LONDEN/NEW YORK - De bodem van de Amerikaanse stad New Orleans daalt met bijna zes millimeter per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van satellietbeelden door een internationaal team van wetenschappers. Tot dusver was wel bekend dat er in het gebied sprake was van bodemdaling, maar niet dat het zo snel ging.

Daar komt nog eens bij dat het peil van de oceaan onder invloed van het broeikaseffect per jaar met twee millimeter stijgt.

De wetenschappers onder leiding van Timothy Dixon van de Universiteit van Miami bekeken beelden van de Canadese 'Radarsat'. Uit hun metingen bleek dat delen van de stad in de drie jaar voor de verwoestende orkaan Katrina - in augustus vorig jaar - "bijzonder snel zijn gedaald".

Dijken

De dijken in de Mississippi-delta lagen door de aanhoudende bodemdaling meer dan een meter lager dan toen zij veertig jaar eerder waren aangelegd, schrijven Dixon en zijn collega's in het laatste nummer van het wetenschappelijk blad Nature. Langs sommige dijken was de bodem in de periode van 2003 tot 2005 met twintig millimeter per jaar gedaald.

Deze omstandigheid heeft waarschijnlijk in grote mate bijgedragen aan de overstroming in New Orleans. Bij de natuurramp kwamen 1500 mensen om het leven. De materiële schade loopt in de miljarden.

Organische stoffen

De oorzaak van de omvangrijke daling ligt volgens de onderzoekers in de aard van de bodem. Omdat het gaat om een moerasachtig gebied, zitten er veel organische stoffen in, die in de loop van de tijd zijn vergaan. Daardoor is de bodem ingeklonken.

De onderzoekers sluiten niet uit dat activiteiten in de aardkorst hebben bijgedragen aan de daling.