DORDRECHT - Vogels laten zich goed waarschuwen door angstkreten van soortgenoten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Faunafonds. De angstgeluiden zijn een prima manier om vogels uit bijvoorbeeld een boomgaard te verjagen, luidt de conclusie van het onderzoek.

Met name fruittelers hebben ieder jaar weer schade van vogels, die zich te goed doen aan de rijpende appels, peren, kersen, bessen en druiven. Het Faunafonds, dat schade aan landbouwgewassen door in het wild levende dieren vergoedt, heeft laten onderzoeken of een nieuw akoestisch afweersysteem met angstgeluiden van vogels de schade kan beteugelen.

Proef

Het systeem werkt met luidsprekers die in de boomgaard worden opgesteld en die de angstgeluiden laten horen. Bij wijze van proef is het systeem vorige zomer neergezet in vijf boomgaarden in het Gelderse Waardenburg (twee percelen) en Ophemert en het Noord-Brabantse Waalwijk en Eindhoven. In deze boomgaarden richtten kraaien en roeken in voorgaande jaren veel schade aan.

In vier boomgaarden bleek aan het eind van het seizoen de schade door roeken en kraaien aan het fruit "aanzienlijk kleiner" dan daarvoor. Alleen in Waalwijk, waar de installatie vaak en lang had aangestaan, lieten de vogels zich op den duur niet meer wegjagen. Ze waren vermoedelijk gewend geraakt aan de kreten.

Zangvogels

Angstkreten van de ene vogelsoort verjagen de andere soort niet, blijkt ook uit het onderzoek dat student R. Vergouw van Helicon Opleidingen in Geldermalsen voor het Faunafonds deed. Waar de kraaien en roeken elders hun eten zochten, pikten kleine zangvogels en mezen ongestoord van het fruit in de proefgaarden.