AMSTERDAM - Nederlanders denken beter na over scheiden dan over trouwen. Dat blijkt maandag uit onderzoek onder de advocaten van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS).

Tweederde van de ondervraagde advocaten vindt dat Nederlanders weloverwogen de beslissing nemen om uit elkaar te gaan. Bijna de helft van de ondervraagde advocaten is van mening dat de beslissing om te trouwen daarentegen te gemakkelijk genomen wordt.

Terwijl over de beslissing om te gaan scheiden in de meeste gevallen goed is nagedacht, merkt een grote meerderheid van de advocaten (88 procent) dat veel mensen die gaan scheiden zich niet of nauwelijks realiseren wat de financiële en emotionele gevolgen zijn van een scheiding.

Spijt

Kyra Pijls, vice-voorzitter van de VFAS, noemt dat een zorgelijke constatering. "Op basis van onjuiste informatie van bijvoorbeeld vrienden, worden de verkeerde beslissingen genomen tijdens de scheiding. Daar krijgen mensen achteraf spijt van."

In meer dan 80 procent van de gevallen gaat de scheiding uit van één persoon. In de meeste gevallen neemt de vrouw het initiatief. Uit elkaar gaan wordt lastiger wanneer er kinderen in het spel zijn of 'een ander'.

Nieuwe relatie

Zeven op de tien ondervraagden zegt dat wanneer één van de partners een nieuwe relatie heeft, dit de scheiding bemoeilijkt. Acht op de tien advocaten zegt dat partners zonder kinderen sneller tot een compromis komen dan partners met kinderen.

Kinderen zijn overigens volgens de VFAS-advocaten niet altijd rouwig om de echtscheiding. Volgens 75 procent van de ondervraagden ervaren sommige kinderen de scheiding van hun ouders zelfs als een opluchting.

Respect

Scheidingsbemiddeling ofwel mediation, waarbij één advocaat de zaken voor beide partners begeleidt, heeft in veel gevallen een positieve uitwerking op de afspraken die gemaakt worden. Partners hebben meer respect voor elkaar, vindt 91 procent van de bemiddelaars. De verdeling van de zorgtaken voor de kinderen is beter geregeld, zegt 96 procent. Hetzelfde percentage advocaten antwoordt dat de partners meer vrede hebben met de uiteindelijk gemaakte afspraken.

Grote twistpunten bij een scheiding zijn de kinderen en de financiële afspraken. Vrijwel iedere advocaat (98 procent) zegt dat in het eerste geval de verzorger van de kinderen, meestal de vrouw, dwarsligt en in het tweede geval de kostwinner, meestal de man.

Therapie

Zo'n 40 procent van de advocaten is voorstander van relatietherapie voordat de scheiding in gang wordt gezet. "Niet altijd om partners bij elkaar te houden, maar soms ook juist om samen uit elkaar te gaan", aldus Pijls.

De 750 advocaten van de VFAS zijn gespecialiseerd op het gebied van familierecht, familieprocesrecht en scheidingsbemiddeling.