RIJSWIJK - In 2005 overleden in Nederland 21.200 mannen door kanker en stierven 20.800 mannen aan hart- en vaatziekten. Kanker is daarmee doodsoorzaak nummer een onder mannen geworden. De verwachting is dat dit bij vrouwen rond 2010 zo zal zijn.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die maandag zijn verschenen. Bij vrouwen waren hart- en vaatziekten vorig jaar nog wel de belangrijkste doodsoorzaak. Ongeveer 22.600 vrouwen overleden hieraan, terwijl 18.100 vrouwen stierven aan de gevolgen van kanker.

De afgelopen decennia is het risico om te overlijden door een hart- of vaatziekte vrijwel voortdurende gedaald. Het sterkste was die daling bij mannen tussen de dertig en zestig jaar.

Roken

Sinds 1970 is de kans om aan een hart- of vaatziekte te overlijden ongeveer gehalveerd. Deze ontwikkeling hangt volgens het CBS samen met het feit dat mensen minder zijn gaan roken, gezonder eten en met de vooruitgang in preventie en de zorg.

Overigens is ook het risico om te overlijden aan kanker sinds eind jaren tachtig gedaald. Vooral bij mannen was dit het geval. Bij vrouwen is die daling een aantal jaren geleden gestagneerd. Dat komt vooral door de toenemende sterfte aan longkanker onder vrouwen.

Enkele decennia geleden daalde het rookgedrag van mannen, terwijl vrouwen toen meer gingen roken.