VOORBURG - De konijnen in de duinen lijken het besmettelijk virus overwonnen te hebben dat sinds begin jaren negentig de Nederlandse konijnenstand heeft gedecimeerd. Het aantal konijnen in de duingebieden is sinds 2003 "spectaculair" gegroeid, constateerden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Met name in Amsterdamse Waterleidingduinen is het dier de ziekte te boven. De populatie groeit zo hard dat er inmiddels meer konijnen rondhuppelen in het gebied dan in het laatste topjaar 1992. Ook Stichting Duinbehoud krijgt volgens een zegsman "signalen" dat de konijnenstand opkrabbelt in de kustgebieden op Walcheren, bij het Westland en de Kop van Holland.

Het herstel geldt niet voor alle konijnenkolonies in Nederland. Op de hoge zandgronden zoals de Utrechtse Heuvelrug weet de populatie, die sinds 1997 halveerde, zich net stabiel te houden. In heel Nederland neemt het aantal konijnen volgens het CBS nog altijd af.

Weerstand

De omvang van de kolonies kan volgens de onderzoekers verklaren waarom juist de duinkonijnen steeds beter bestand lijken tegen het virus. Een besmettelijke ziekte slaat meestal harder toe onder grote populaties zoals die van de konijnen in de duinen. "In dergelijke populaties neemt echter vaak ook de weerstand tegen de ziekte sneller toe."

Duinbehoud waarschuwt voor te vroeg optimisme. Het herstel kan volgens de woordvoerder zo weer omslaan. "We zijn nog heel bezorgd dat de ziekte opnieuw zal toeslaan. Wij krijgen geen signalen van resistentie tegen het virus onder de konijnen." Het konijn is van belang voor de duinnatuur omdat het dier met zijn geknaag de verwildering van planten en struiken in de duinen tegen gaat.

Uitgestorven

Sinds 1990 houdt een besmettelijk virus, het viraal haemorrhagisch syndroom (VHS) of Chinese ziekte, huis onder de Nederlandse konijnen. Op verschillende plaatsen, waaronder de duingebieden, was het konijn door de ziekte "vrijwel uitgestorven", meldde minister Veerman (Landbouw) twee jaar geleden.