AMSTERDAM - Onderzoekers van VU medisch centrum in Amsterdam hebben in samenwerking met Noorse collega's een manier ontdekt om de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium te voorspellen.

De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat in de hersenen de activiteit in de entorhinale schors essentieel is bij het verwerken van informatie die bepalend is voor ons oriëntatie- en navigatievermogen. Alzheimer-patiënten kampen meestal met problemen bij oriëntatie en navigatie.

De onderzoeksresultaten zijn donderdag gepresenteerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.