MAASTRICHT - De Universiteit van Maastricht heeft grote ambities op forensisch gebied. In februari begint een nieuwe masteropleiding forensica, criminologie en rechtspleging. Verder denkt de universiteit een tweede forensisch onderzoeksinstituut te kunnen worden, naast het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag.

Dat zei decaan Aalt Willem Heringa van de rechtenfaculteit donderdag. Vooralsnog zal Maastricht kunnen dienen als een centrum waar contra-expertise kan worden verricht. Daarbij wordt onderzoek van het NFI nogmaals tegen het licht gehouden. Dat gebeurt deels al in Maastricht, in Leiden maar ook in het buitenland.

Experise

"Maar we kunnen het opbouwen en uitbreiden naar een tweede echt forensisch instituut. De deskundigen en expertise hebben we in huis", aldus Heringa. In de toekomst zou het Maastrichtse forensische centrum ook in Europees verband kunnen samenwerken met instituten in onder meer Duitsland en België.

Het NFI valt als enige onder het ministerie van Justitie. Vrijwel al het onderzoek in criminele zaken wordt daar verricht. Een woordvoerder van het departement zegt niet op de hoogte te zijn van de wensen van Maastricht.

Disciplines

De nieuwe masteropleiding bundelt volgens Heringa allerlei disciplines in de criminologie en rechtspleging. Het gaat hier niet om de techniek om materiaal te onderzoeken - wat bij de UM ook kan worden gevolgd - maar vooral om de theorie.

"Zo kunnen toekomstige juristen ook alles leren over DNA en bewijsmateriaal. Daar hebben ze nu geen opleiding voor", aldus Heringa.