NIJMEGEN - De pijnbestrijding bij mensen met lage rugpijn kan veel beter worden als artsen meer aandacht besteden aan de oorzaak van de pijn. Dat bepleit A. Wolff, hoofd van het Pijnkenniscentrum van het Nijmeegse Universitair Medisch Centrum St Radboud in een onderzoek waarop hij 10 mei promoveert.

Bijna een miljoen Nederlanders heeft chronische pijnklachten. Bij een groot deel van de klachten gaat het om rugpijn.

Volgens Wolff leiden chronische pijnklachten vaak tot arbeidsongeschiktheid en sociaal isolement. Met meer aandacht en onderzoek kan volgens de promovendus worden voorkomen dat patiënten chronische pijnklachten krijgen.