NIJMEGEN - De druk om te publiceren wordt veel wetenschappers te zwaar. Een derde van de wetenschappers aan de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen vindt zelfs dat de balans tussen werk en privéleven is verstoord door de steeds zwaarder wordende eis om internationale artikelen te schrijven.

Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek dat het Nijmeegse universiteitsblad Vox heeft gehouden onder de medewerkers van 22 wetenschappelijke instituten van de RU. 40 procent van de wetenschappers zegt zich opgejaagd te voelen om te publiceren, terwijl 42 procent vindt dat andere taken, zoals onderwijs geven, onder de druk lijden.

Minder druk

Het College van Bestuur wil dat de Nijmeegse universiteit tot de beste van Europa gaat behoren. Daarvoor zijn onder andere veel wetenschappelijke publicaties nodig, zo is in het jaarverslag 2005 te lezen. In de afgelopen drie jaar is het aantal publicaties uit Nijmegen dan ook met 17 procent gestegen, maar 37 procent van de onderzoekers geeft aan dat zij gewacht zouden hebben met publiceren als er minder druk was uitgeoefend.

Verdomhoekje

Uit het onderzoek blijkt dat elk instituut zijn eigen eisen hanteert. Onderzoekers bij Sociale Wetenschappen en Managementwetenschappen voelen zich het meest opgejaagd. Een wetenschapper zegt in Vox "elk jaar maar wat te leveren om geen geouwehoer aan zijn hoofd te krijgen." Hij kent in zijn directe omgeving voorbeelden van onderzoekers die "in het verdomhoekje" terechtkwamen omdat ze te weinig publiceerden.

Op aandringen van de ondernemingsraad begint binnenkort een universiteitsbreed onderzoek naar werkdruk en werklast. Het onderzoek van Vox heeft uitgewezen dat universitair docenten en postdocs het zwaarst belast worden. Universitair hoofddocenten ervaren de minste publicatiestress.