AMSTERDAM - Er komt een CD-ROM en een website met ruim 800.000 biologische soortnamen. De 'Catalogue of Life Annual Checklist' is tot stand gekomen in het kader van het internationale Species2000 programma door ETI BioInformatics van de UvA. De checklist is een unicum omdat hij zeker de helft van alle bekende planten en dieren soorten in de wereld omvat.

De soorten-checklist staat bekend als de wereldstandaard waarmee alle soortnamen kunnen worden gecontroleerd. Species2000 heeft een bestand van 150 brondatabases die planten, dieren, schimmels en bacteriën omvatten. Naast de geldende namen zijn ook vroegere namen (synoniemen) opgenomen. Ook zijn informatiebronnen zoals auteur, jaartal en database terug te vinden.

De checklist wordt niet alleen op internet, maar ook op CD-ROM uitgebracht. ETI wil daarmee brede en gratis toegankelijkheid garanderen, ook in landen waar geen internet is. De Annual Checklist komt jaarlijks uit. Voor 2007 wordt gestreefd naar één miljoen soorten.