AMSTERDAM - Een medische proef met hartpatiënten in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede is met onmiddellijke ingang stopgezet. Het onderzoek is onder de maat en de wetenschappelijke onderbouwing onvoldoende. Dat zeggen diverse experts uit de gezondheidszorg dinsdag in Algemeen Dagblad.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) eiste de stopzetting van het onderzoek. Bij het onderzoek werden bij mensen die een hartinfarct hebben gehad stamcellen uit het eigen beenmerg in het zwakke spiergedeelte van hun hart ingespoten. Volgens de krant zijn acht patiënten op deze manier behandeld.

Twijfels

De toegepaste techniek is 'vaag', zegt algemeen secretaris Marcel Kenter van de CCMO in de krant. Ook heeft de commissie twijfels over de expertise van de onderzoeksleider, een Italiaanse hartchirurg, voor dergelijk onderzoek.

Het bedrijf dat betrokken is bij de voorbewerking van de stamcellen raakte volgens de ochtendkrant al eerder in opspraak. Het zou dure stamcelbehandelingen uitvoeren bij zieke patiënten zonder dat er bewijs is dat deze behandeling resultaat heeft.

Uitzonderlijk

Dat een lopend onderzoek door de CCMO wordt stopgezet, is volgens Kenter 'zeer uitzonderlijk'. Ook een onderzoek dat nog moest beginnen, is door de commissie afgekeurd. Het zou gaan om onderzoek naar elektrostimulatie van de hersenen van depressieve patiënten. Beide onderzoeken waren volgens het dagblad eerder wel door de medisch-ethische toetsingscommissie van het ziekenhuis goedgekeurd.

Verbeterplan

De toetsingscommissie van het ziekenhuis heeft inmiddels een "verbeterplan" ingediend, dat al met de CCMO besproken is. Volgens Kenter ziet het plan er hoopvol uit. Totdat de verbeteringen zijn doorgevoerd, zullen in het ziekenhuis geen nieuwe onderzoeken beginnen.