ARNHEM - Het Rivierengebied, in het westelijk deel van Gelderland, telt de meeste dikke mensen van heel Nederland. Meer dan helft van de inwoners heeft overgewicht en bij ruim 15 procent is zelfs sprake van ernstig overgewicht.

De Achterhoek, eveneens in Gelderland, volgt Rivierenland op de voet qua aantallen inwoners met overgewicht. De provincie Gelderland heeft om die reden dinsdag besloten een half miljoen euro subsidie bij te dragen aan het actieprogramma Sport, Gezondheid en IK van de Gelderse Sport Federatie (GSF). Dit programma gaat komend schooljaar van start op peuterspeelzalen en basisscholen in de beide regio's met bovengemiddeld veel dikke mensen.

De cijfers over het overgewicht in het Rivierengebied en de Achterhoek zijn naar voren gekomen in een landelijk onderzoek, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar heeft gehouden.

Laag opgeleid

Volgens R. Verhoeven van de provincie Gelderland is nog niet helemaal duidelijk waarom deze twee regio's zoveel te dikke inwoners tellen, maar hij vermoedt dat de sociaal-economische opbouw van de gebieden een belangrijke factor is. Het is bekend dat in laag-opgeleide milieus meer dikke mensen voorkomen.

Het actieprogramma gaat van start op vijftien basisscholen en vijf peuterspeelzalen in wijken waar volgens cijfers van de GGD relatief veel vetzucht voorkomt. In het schooljaar 2007/2008 wordt het voortgezet onderwijs bij de aanpak betrokken. Uiteindelijk wil de GSF het programma in de hele provincie aanbieden. Het project kost in totaal anderhalf miljoen euro.