ZEIST - Vogelbescherming Nederland roept Nederlanders op broedende boeren- en huiszwaluwen met rust te laten. De organisatie wil zo een "hetze" tegen de zwaluw en andere wilde vogels uit angst voor de vogelgriep voorkomen, verklaarde een woordvoerder donderdag de actie.

In Frankrijk en België verjagen inwoners wilde vogels en halen ze nesten van onder meer zwaluwen weg bij huizen en schuren uit angst voor het besmettelijke H5N1-virus. De Vogelbescherming benadrukt dat deze reactie nergens voor nodig is omdat de zwaluw niet tot de risicogroep behoort bij de verspreiding van het virus. "Er is geen reden om bang te zijn."

Massale verjaging of verstoring van de nesten uit angst voor de vogelgriep kan met name voor de huiszwaluw slecht uitpakken. De soort staat net als de boerenzwaluw op de Rode Lijst van (bedreigde) Nederlandse broedvogels.

Lente

Nu de lente definitief is aangebroken in Nederland keren ook vele vogels terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Ook de boerenzwaluw - en enkele weken later de huiszwaluw - keert deze weken terug naar zijn nest bij boerderijen, in schuren en stallen.

De zwaluwen zijn "uiterst nuttig": een zwaluwgezin verorbert volgens de Vogelbescherming miljoenen vliegen en muggen.

De Vogelbescherming deed vorige week een gelijksoortige oproep voor de ooievaar. Ook deze vogels spelen amper een rol in de verspreiding van het virus, aldus de organisatie, zodat verjaging of verstoring onnodig is.