BILTHOVEN - Hartklachten komen in Limburg relatief vaak voor. In het zuid-oosten van de provincie worden jaarlijks 58,9 op de 10.000 inwoners behandeld voor de meest voorkomende hart- en vaatziekten.

Dat is ruim twee en een half keer zo veel als in de kop van Noord-Holland, waar niet meer dan 22,5 patiënten voor een vernauwde kransslagader worden behandeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nationale Atlas

De cijfers zijn opgenomen in de deze week geactualiseerde versie van de Nationale Atlas Volksgezondheid. Ook in andere delen van Zuid-Limburg, de westelijke mijnstreek, is het aantal opnamen hoog (boven de 50), terwijl West-Friesland (24) en Amstelland-De Meerlanden (26) onder de 30 blijven.

Over de periode 2001 - 2004 vonden gemiddeld 60.532 opnamen plaats, waarbij als diagnose bij ontslag de belangrijkste coronaire hartziekten werden gesteld. Het totaal komt neer op een gemiddelde van 37,2 per 10.000 inwoners.

Het RIVM heeft nog geen antwoord op de vraag wat de oorzaken zijn van deze grote regionale verschillen. Wel meldt het instituut dat de verschillen niet kunnen worden verklaard door variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.