MAASTRICHT - Een Europees onderzoek moet uitwijzen of kinderen kankerverwekkende stoffen via voedsel binnenkrijgen. Wetenschappers vermoeden dat die stoffen in het eten zitten, dan wel dat ze bij het bereiden van maaltijden ontstaan.

Onder leiding van de Maastrichtse hoogleraar Jos Kleinjans zijn 25 instituten uit zestien Europese landen begonnen aan een onderzoek dat vijf jaar zal duren. Doordat het gebruikmaakt van de gegevens van ongeveer 300.000 moeder-kindparen in heel Europa, hoort het onderzoek tot de grootste in zijn soort.

Het project heet NewGeneris, dat staat voor 'Newborns and Genotoxic Exposure Risks'. De EU heeft er 13,6 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Eten

De onderzoekers willen weten welke kankerverwekkende stoffen voorkomen in het bloed van pasgeborenen en waar die vandaan komen. Ze vragen zich of die stoffen celschade veroorzaken en of dat op termijn tot kanker kan leiden. Verder onderzoeken ze of het eten van de moeder en misschien zelfs dat van de vader van invloed is op die stoffen.

Het aantal kinderen dat aan kanker (voornamelijk leukemie) lijdt, is de afgelopen tientallen jaren sterk gestegen. Ook het aantal chronische aandoeningen aan de longen neemt toe. Volgens Kleinjans is het waarschijnlijk dat er chemicaliën voorkomen in de omgeving van kinderen die deze ziektes veroorzaken.

Zwart vlees

Kleinjans denkt aan het verbrande randje zwart vlees. "Het ligt voor de hand te veronderstellen dat kinderen gevoeliger zijn voor dergelijke invloeden dan volwassenen. Kanker ontstaat niet van vandaag op morgen", aldus de hoogleraar. "Daar gaat soms tien jaar overheen."

De stijging van het aantal leukemiepatiëntjes valt niet uitsluitend toe te schrijven aan de betere diagnostische technieken, meent Kleinjans. Ook wil het er bij hem niet in dat kinderen genetisch erg veel anders zijn dan vroeger.

Baarmoeder

Om binnen vijf jaar redelijke uitspraken te kunnen doen, gaan de onderzoekers pasgeborenen volgen. Kleinjans: "Zij eten nog niet van de supermarkt, maar hebben in de baarmoeder gegeten van wat moeder binnen krijgt.

In Europa is een aantal grote databanken met gegevens over bijvoorbeeld voedingsgedrag van moeder gecombineerd met navelstrengbloed van haar kind. Dat navelstrengbloed is het goud in dit onderzoek, want daarin kun je met zogenaamde biomarkers de biologische, potentiëel kwaadaardige, processen vroeg opsporen en interpreteren."