BEEK-UBBERGEN - In heel Europa, Oost-Azië en Australië gaat het niet goed met de grutto. De weidevogel, die in Nederland broedt, zal daarom op de nieuwe Rode Lijst van de World Conservation Union (IUCN) wereldwijd als 'kwetsbaar' geklassificeerd worden.

Op dit moment staat de toestand van de wereldwijde gruttopopulatie op die lijst nog te boek als 'zorgwekkend/gevoelig'. Gezien de verslechtering van de gruttostand in de afgelopen jaren is deze status echter verhoogd, maakte Sovon Vogelonderzoek dinsdag bekend. In Nederland bijvoorbeeld is het aantal broedparen de laatste vijftien jaar met een kwart afgenomen.

In IJsland en Zuid- en Centraal-Azië is het aantal grutto's min of meer stabiel. De nieuwe status van de grutto en tal van andere (bedreigde) dieren zal eind dit voorjaar officieel in de '2006 IUCN Red List' worden vastgelegd.