VOORBURG - Voor het eerst sinds 1981 is het percentage Nederlanders met overgewicht gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dinsdag bekend dat vorig jaar 44,9 procent van de volwassenen met overgewicht kampt.

Nederlanders leven iets gezonder, stelt het CBS vast. In de twee voorgaande jaren was het percentage Nederlanders met overgewicht hoger: 46,5 in 2004 en 46,1 in 2003. In 1981 bedroeg dat 33,3 procent. Vooral bij mensen tussen de 20 en 35 jaar heeft het CBS in 2005 minder mensen met overgewicht geteld. Bij de 55-plussers is het aandeel met overgewicht wel verder toegenomen.

Ernstig overgewicht

Bij een op de tien volwassenen was vorig jaar sprake van ernstig overgewicht. Dat is vrijwel evenveel als in de voorgaande twee jaren. Mannen of vrouwen met overgewicht hebben een body mass index (gewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters) van meer dan 25. Bij een BMI van 30 is sprake van ernstig overgewicht.

Volgens het CBS deed 55 procent van de bevolking (van 12 jaar en ouder) voldoende aan lichaamsbeweging. Dat percentage ligt hoger dan in de jaren 2001 tot 2004. Jongeren van 12 tot 18 jaar scoorden beduidend lager: slechts 33 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes hadden voldoende beweging.

Rokers

Net als een jaar eerder rookte in 2005 bijna 30 procent. Daarmee is het percentage rokers niet verder gedaald. De dalende trend zette wel door onder jongeren tot 25 jaar. In 2005 rookte van die groep 23 procent, in 2004 was dat nog 25 procent. Onder personen van 25 jaar en ouder veranderde het percentage rokers nauwelijks. De meeste rokers, ruim 35 procent, zijn tussen de 25 en 44 jaar.

Zware drinkers

Het CBS telde een op de negen Nederlanders als een zware drinker, tenminste een keer per week zes glazen. Het merendeel van de zware drinkers is man.

Een op de vijf personen is geheelonthouder. Het overmatige alcoholgebruik was in 2005 procentueel iets lager dan in de voorgaande jaren. Vooral jongeren van 12 tot 25 jaar zijn minder vaak zware drinker.