GLAND/ZEIST - Stropers hebben op het eiland Borneo de populatie bedreigde Sumatraanse neushoorns tot bijna nul gereduceerd. Uit veldonderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is gebleken dat momenteel alleen nog een groep van ongeveer dertien exemplaren stand lijkt te houden op het eiland, dat door Maleisië, Indonesië en Brunei wordt gedeeld.

Het onderzoek werd in 2005 gehouden, maar de uitkomsten werden nog geheim gehouden om te voorkomen dat de dieren zouden worden opgespoord door stropers voordat er extra beschermingsmaatregelen konden worden genomen.

De organisatie en de Maleisische autoriteiten hebben nu speciale ploegen in het leven geroepen die de aangetroffen neushoorns in Maleisische deelstaat Sabah moeten gaan beschermen en in het gebied patrouilles gaan uitvoeren.

Uitsterven

"De resultaten zijn voorzichtig hoopgevend. We wisten niet hoeveel van deze unieke neushoorns er nog op het eiland Borneo waren en vreesden een nog lager aantal", aldus Miriam van Gool van het Wereld Natuur Fonds. "Tegelijkertijd blijft deze diersoort met dit lage aantal ernstig met uitsterven bedreigd. Des te belangrijker om het resterende leefgebied te behouden. Daarom werken wij aan het behoud van het hart van Borneo."

Behalve de dertien neushoorns die nu in de binnenlanden zijn gevonden, komen in andere delen van Sabah, die niet zijn onderzocht, nog sporadisch exemplaren voor. De algemene opvatting is dat de populaties op het Indonesische deel van het eiland en in de Maleisische deelstaat Sarawak en Brunei zijn uitgestorven.

In de wereld zijn er vermoedelijk nog geen driehonderd Sumatraanse neushoorns over. Deze soort wordt vanwege de grootschalige stroperij dan ook beschouwd als een van de meest bedreigde. Het aantal exemplaren is enorm gedaald wegens de hoge prijs die de hoorns opbrengen op de zwarte markt, waar ze vooral worden verhandeld om te worden verwerkt in traditionele Aziatische medicijnen.

Sabah en de wouden van het 'hart van Borneo' herbergen nog steeds enorme stukken aaneengesloten natuurlijk regenwoud, behorend tot de leefomgevingen met de grootste biologische diversiteit op aarde en met grote aantallen unieke dieren- en plantensoorten.