WAGENINGEN - Vossen zijn lang niet de enige zoogdieren die graag een kieviteitje eten. Hermelijnen, wezels, bunzingen en andere kleine roofdieren roven eveneens nesten leeg, net als blauwe reigers en buizerds. Kraaien, die bekend staan als eierrovers, doen dat juist niet zo vaak.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Alterra van de Wageningen Universiteit en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Onderzoekers plaatsen daarvoor camera's en warmtesensoren bij nesten. Zij concluderen dat het herinvoeren van de vossenjacht weinig effectief is als het gaat om bescherming van weidevogels als kieviten en grutto's.

Kuikens

De onderzoekers betrapten elf vogelsoorten en vier soorten zoogdieren bij de kievitsnesten. Roofvogels blijken vooral verzot te zijn op de kuikens. Vossen, maar ook andere kleinere zoogdieren, eten de eieren.

Vogelonderzoekers hebben nu pas voor het eerst op camerabeelden gezien dat kieviten hun nest opruimen. Lege eierschalen brengen ze ver weg van het nest. Het maakt daarvoor niet uit of ze de eieren zelf hebben uitgebroed of dat een roofdier heeft toegeslagen. Door het opruimen vonden onderzoekers tot nu toe bijna nooit sporen van aanvallers in het kievitsnest.

Verschil

Alterra en Sovon concluderen dat eenvoudige, landelijke maatregelen om weidevogels te beschermen niet helpen. Daarvoor is er te veel verschil per gebied. De onderzoekers pleiten voor gebiedsgerichte maatregelen, die tevens rekening houden met onder meer de waterstand, landbouw en bouwplannen.