NIJMEGEN - Logopedie kan de slik- en spraakproblemen van patiënten met de ziekte van Parkinson of andere spierziekten aanzienlijk verbeteren. Maar omdat veel huisartsen en specialisten dat niet weten, wordt de therapie veel te weinig toegepast.

Dat stelt taal-spraakpatholoog B. de Swart, die volgende week donderdag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert op een onderzoek naar spraaktherapie bij patiënten met spieraandoeningen.

Volgens De Swart is een kortdurende therapie al voldoende om de kwaliteit van leven van Parkinsonpatiënten en anderen met een spierziekte stukken te verbeteren.

Verslikken

Ongecontroleerde spierbegwegingen zorgen voor verslikken, aldus de promovendus. Veel verslikken kan weer leiden tot longontsteking en ondervoeding. Bovendien is een patiënt met een spierziekte vaak slecht te verstaan, wat tot sociaal isolement leidt.

De Swart stelt dat dit ernstige problemen zijn, die echter niet door alle behandelaars worden onderkend. En als artsen het probleem wel zien, denken ze meestal dat er niets aan te doen is of dat oefeningen veel te vermoeiend zijn.

Verstaanbaar

De taal-spraakpatholoog ontwikkelde oefeningen die gericht zijn op het gebruik van de restcapaciteit in mond- en keelholte. Zo kan een Parkinsonpatiënt leren om zijn stem anders te gebruiken, waardoor hij weer verstaanbaar is. De Swart leerde een andere groep patiënten om hun houding te veranderen, waardoor het slikken direct verbeterde.

De promovendus meent dat doorverwijzing naar logopedie altijd zinvol is voor patiënten met spraak- en slikproblemen.