AMSTERDAM - Dinsdag is het 300 jaar geleden dat het symbool pi in gebruik werd genomen, zo meldt Kennislink dinsdag. Pi is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel en is een getal zonder uiterste waarde: 3,14159... Op veel Amerikaanse scholen wordt pi-dag flink gevierd. De wiskundeleraar trakteert op taart (pie) en vertelt over de geschiedenis en betekenis van pi.

Van pi kunnen zoveel cijfers achter de komma worden berekend als men wil, maar nooit zal een grenswaarde van het getal worden gevonden.

In ons land berekende de Leidse wiskundige Ludolph van Ceulen in de 17e eeuw pi uit tot 34 cijfers achter de komma. Dat getal werd later in zijn grafsteen in de Pieterskerk in Leiden gebeiteld. Tegenwoordig is pi al tot 1,24 biljoen decimalen achter de komma bekend.

William Jones

Het voorstel voor het gebruik van het Griekse symbool voor het cirkelgetal kwam in 1706 van de Engelse wiskundige William Jones. In de Verenigde Staten wordt pi-dag jaarlijks gevierd op 14 maart omdat die datum in de Amerikaanse notering geschreven wordt als 3/14.

Taart

Op veel Amerikaanse scholen wordt pi-dag flink gevierd. De wiskundeleraar trakteert op taart (pie) en vertelt over de geschiedenis en betekenis van pi. Op het schoolplein proberen leerlingen zelf pi te schatten met hulp van een grote cirkel en hun schoenen. Of ze kijken hoeveel stukken van een kleine pizza bij elkaar net zo groot zijn als een stuk van een grote pizza. Zo ontdekken Amerikaanse scholieren elk jaar opnieuw zelf het getal pi.