AMSTERDAM - Inwoners van de vier grote steden bewegen minder dan mensen in de rest van Nederland. Toch zijn de stedelingen gemiddeld niet dikker dan landgenoten die buiten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wonen. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bekijk video: Modem/ Breedband

In de vier steden hebben tussen 2001 en 2004 meer mensen ten minste één keer per jaar gebruik gemaakt van een zorgaanbieder dan in de rest van het land. Twee tot vier procent meer bezocht een huisarts, specialist, fysiotherapeut of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De tandarts werd in de steden wel minder bezocht dan elders.

De stedelingen geven vaker aan zich niet zo gezond te voelen dan hun landgenoten elders. Volgens het CBS wonen in de vier grote steden meer mensen van niet-westerse afkomst en mensen met een laag inkomen. Zij zouden 'over het algemeen' een slechtere gezondheid hebben en een ongezondere leefstijl. Daarom maken zij meer gebruik van zorg dan gemiddeld.