VOORBURG - In Nederland leven steeds meer planten en dieren die hier van oorsprong niet thuis horen. Sinds 1900 is het aantal vreemde soorten meer dan verdubbeld, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

"Ruim 10 procent van veel dier- en plantengroepen is hier niet op eigen kracht gekomen", aldus de onderzoekers van het CBS.

Voorbeelden van de zogenoemde exoten zijn de Japanse oester, de muskusrat en de waternavel. Ook ziekten als mond- en klauwzeer (MKZ) en het griepvirus behoren tot de indringers.

Bewust

Dat de vreemde gasten hier zijn opgedoken, is deels de schuld van Nederland zelf. Een aantal uitheemse planten en dieren zijn bewust naar hier gehaald: "de Japanse oester voor de oestercultuur, de muskusrat voor bont en de Amerikaanse vogelkers voor bosverbetering."

Andere soorten zijn via het internationale handelsverkeer meegelift naar hier. In het ballastwater van zeeschepen en via voedsel- en plantentransporten bijvoorbeeld verhuizen veel waterdieren en insecten over de hele wereld. En zonder natuurlijke vijanden kunnen zij zich op hun nieuwe stek ongehinderd voortplanten.

Schade

De uitheemse planten en dieren kosten Nederland jaarlijks naar schatting 1,3 miljard euro aan schade en bestrijding. De muskusrat moet bijvoorbeeld bestreden worden omdat het dier dijken ondergraaft en zo de veiligheid in de polders in gevaar brengt. De waternavel moet vaak gesnoeid worden omdat de plant erg woekert en de waterafvoer in het geding brengt.

De exoten vormen soms een bedreiging voor de eigen inheemse soorten. Zo dreigt het Aziatische lieveheersbeestje zijn Europese soortgenoot te verdringen.

Aanpak

Het ministerie van Landbouw bekijkt momenteel hoe Nederland in de toekomst wil omgaan met de vreemde planten en dieren. Minister Veerman (Landbouw) zal kort voor de zomer de beleidsnota 'invasieve exoten' over de aanpak van het probleem naar de Tweede Kamer sturen, aldus een woordvoerder van het departement.