NIJMEGEN - Mensen zitten vol met vooroordelen en negatieve associaties over anderen. Ook degenen die het openlijk uiten van stereotype denkbeelden als sociaal zeer onwenselijk zien, laten hun gedrag op onbewust niveau wel degelijk sturen door vooroordelen.

Dat stelt gedragswetenschapper prof. D. Wigboldus. Hij houdt vrijdag zijn intreerede als hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Wigboldus gaat zich onder meer bezighouden met onderzoek in een nieuw laboratorium van de universiteit, dat binnenkort officieel geopend wordt. In dit lab kan gedragswetenschappelijk onderzoek op proefpersonen plaatshebben terwijl ze in actie zijn in een virtuele omgeving die kan veranderen. Daadwerkelijk gedrag is tot nu toe in de sociale psychologie te weinig gemeten, zo meent Wigboldus.

Virtueel bushokje

Wigboldus heeft al onderzoeken in het nieuwe lab gedaan. Bij één van die onderzoeken moest een proefpersoon een virtueel bushokje binnenlopen waarin een Marokkaans dan wel een Nederlands door de computer ontworpen persoon, een zogenoemde avatar, stond.

Ondanks dat de proefpersonen na afloop zeiden dat de Marokkaanse avatar er vriendelijker uit zag dan de Nederlandse, hielden ze toch allemaal onbewust meer afstand tot de Marokkaan. Ook transpireerde elke proefpersoon bij de namaak-Marokkaan meer, terwijl iedereen wist dat deze persoon een avatar was.

Gevaarlijk

Wigboldus stelt dat juist de onbewuste stereotypering erg gevaarlijk is. "Juist omdat we ons er niet van bewust zijn, kunnen we ons gedrag ook niet corrigeren. In de praktijk wordt daardoor dus wel gediscrimineerd", is de overtuiging van de professor.

Onderzoek in het Nijmeegse laboratorium moet bijdragen aan de kennis over de vele, onbewuste vooroordelen en hun invloed op ons gedrag, aldus Wigboldus.