NIJMEGEN - Een half miljoen Nederlanders van 60 jaar en ouder is incontinent. Daarbij zijn de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen niet meegeteld. De zelfstandig wonende ouderen besteden jaarlijks 104 miljoen euro aan beschermend materiaal. Dat blijkt uit een onderzoek van de Deventer huisarts D. Teunissen, waarop zij volgende week dinsdag aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveert.

Volgens Teunissen gaat slechts de helft van de ouderen met hun ongewilde urineverlies naar de dokter. Vooral vrouwen accepteren het probleem als een onvermijdelijk gevolg van doorgemaakte zwangerschappen en ouder worden.

Bijna 30 procent van de oudere vrouwen heeft minimaal twee keer per maand te maken met ongewild urineverlies. Van de mannen kent 9 procent het probleem. Vrouwen hebben weinig moeite met het gebruik van incontinentiemateriaal, constateert Teunissen. Mannen daarentegen vinden dat vreselijk en passen eerder hun dagelijkse programma aan. Ze gaan bijvoorbeeld minder de deur uit.

Huisarts

Mannen gaan wel sneller dan vrouwen naar de huisarts met urineverlies, omdat zij bang zijn dat er iets mis is met hun prostaat. Volgens Teunissen is die angst meestal ongegrond en valt er best iets aan de incontinentie te doen. Zowel mannen als vrouwen kunnen goed behandeld worden met bekkenbodemtraining, blaastraining en eventueel medicijnen.

Teunissen vindt de behandeling van incontinentie typisch een zaak voor de huisarts en niet voor de specialist. Praktijkondersteuners of wijkverpleegkundigen kunnen de trainingen verzorgen, terwijl de huisarts precies weet of er nog andere klachten zijn die het urineverlies misschien kunnen veroorzaken.

Richtlijn

Wel moet er volgens de promovenda een nieuwe huisartsenrichtlijn voor urine-incontinentie komen, aangezien de bestaande richtlijn alleen over de behandeling van vrouwen gaat.