GAAST - Het uitsterven van tot de verbeelding sprekende dierensoorten zoals de mammoet, is de schuld van de mens. Dat zegt de kersverse hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen T. Piersma uit het Friese Gaast woensdag.

Vaak wordt gedacht dat mammoeten, reuzenherten en holenleeuwen uitgestorven zijn door klimaatsveranderingen, maar de wetenschapper stelt dat de mensheid zelf verantwoordelijk is voor het verdwijnen van deze soorten.

Schuld

Piersma zei in zijn oratie dat de invloed van de mens veel groter is dan wij zelf willen zien. "Het is een tweede natuur van mensen om de natuur de schuld te geven van het verdwijnen van grote bejaagbare dieren of bevisbare vissoorten. Maar de mensenhand is al heel lang sturend", aldus Piersma. Als voorbeeld daarvan noemt hij het uitsterven van de mammoet.

"Nadat de mens alle mammoeten in Siberië had helpen uitsterven vanwege de jachtdruk, was het eiland Wrangel in de Oostsiberische Zee de laatste plek op de wereld waar nog mammoeten leefden. Zodra mensen daar drieduizend jaar geleden voet aan wal zetten, was het ook met die laatste mammoeten gedaan", zegt de Fries over het doodvonnis van de reuzendieren.

Statussymbool

Volgens Piersma vielen juist grote dieren ten prooi aan de mens. "Die grote beesten waren relatief mak door hun onbekendheid met mensen. Ook was het een statussymbool voor jonge mannen, om te scoren bij de vrouwen."

Het enige continent dat verschoond is gebleven van een slachting van grote dieren, Afrika, heeft dat te danken aan de bakermat die het is voor de mens. "De mens komt van oorsprong uit Afrika. De grote zoogdieren zijn daarom geëvolueerd met de mens, waardoor de beesten gaandeweg enige terughoudendheid ontwikkelde ten opzichte van mensen."