UTRECHT - Twee zeldzame sprinkhanensoorten voelen zich thuis in het plassengebied ten westen van de stad Utrecht. Volgens Staatsbosbeheer komen de zogeheten zompsprinkhaan en de moerassprinkhaan in het natuurgebied veel meer voor dan verwacht. Beide sprinkhanen behoren volgens Staatsbosbeheer tot de bedreigde diersoorten.

Uit een telling is volgens boswachter Bert van Dijk gebleken dat enkele honderden moerassprinkhanen voorkomen in het Vechtplassengebied. Deze sprinkhaan is volgens Van Dijk veel verder verspreid dan vermoed. De zompsprinkhaan is minder mobiel, doordat die kleinere vleugels heeft. Volgens Van Dijk zijn daardoor minder zompsprinkhanen geteld: enkele tientallen.

Telling

De sprinkhanen zijn geteld op gehoor. Volgens Van Dijk maken de insecten een 'knippend' geluid dat gemakkelijk te herkennen is.

Om de verspreiding van de moerassprinkhaan te vergemakkelijken is het volgens Van Dijk raadzaam om niet veel te maaien in de woongebieden van de sprinkhanen. De zompsprinkhaan is volgens de boswachter gebaat bij het verbinden van verschillende drassige gebieden.